IRAN EDAREH  لوازم اداری ایران اداره

ایران اداره
لوازم اداری ایران اداره
OFFICE SUPPLIES

صفحه نخست تحریر و اداری دستگاهها و ماشینهای اداری

گرامی باد یاد همه آنانکه طی 10,000 سال، صد قرن تاریخ تمدن ایران برای بقای آن و ایجاد عدالت در آن فداکاری کردند

در حال حاضر این تارنما هیچگونه فعالیت مالی یا تجاری ندارد

زبان مشترک شما، چراغ وطن شماست، اگر خاموش شود، دیگر یکدیگر را نخواهید دید
تاریخ پارسیان پر است از هزاران کلید برای فتح قله های افتخار در جهان، بدون خونریزی و تجاوز
حکومت باید بر شانه های یک شبکه اجتماعی حقیقی در سرتاسر کشور استوار گردد تا گزندی به مملکت وارد نیاید.

فهرست اجناس ارتباط با ما خرید کلی

IRANIAN OFFICE SUPPLIES AND EQUIPMENTS
نخستین تارنمای معرفی لوازم اداری در ایران

توجه: در این تارنما هیچگونه خرید و فروش و تبادل پولی بصورت الکترونیکی صورت نمیگیرد و محتویات این تارنما فقط جهت معرفی لوازم اداری درج شده اند

خوش آمدید        WELCOME

 

هموطن عزیز در این تارنما تعدادی از نیازها و ابزاری معرفی شده که در دفتر و شرکت  و اداره یا سازمان شما استفاده میشود

و این موارد شامل کاغذ آ4 و آ3، پوشه و نوشت افزار، زونکن و ملزومات بایگانی و دوخت و ابزار صحافی و غیره میباشد


قبلا بدلیل کمبودها و کاستیهای این وب سایت از شما عذرخواهی میکنیم و صمیمانه میخواهیم تا با راهنماییها و کمکهای خود پشتیبان ما باشید

  شاید راه اندازی چنین ارتباطی و حمایت شما از این شیوه, علاوه بر صرفه جویی در

هزینه ها بتواند از آمد و شدهای غیرضروری نیز کاسته و کمک کوچکی باشد برای طبیعت.

به امید ایرانی, با هوایی پاک, سواحلی تمیز و جنگلهایی پردرخت ...

فهرست لوازم اداری